Biblioteca prinde viata!

B i b l i o t e c a p r i n d e v i a t a!

luni, 7 februarie 2011

Proiecte culturale

Aura Dvoracic

Proiecte ... proiecte ...proiecte ... ! Peste tot, indiferent unde ești, dacă deschizi televizorul se vorbește despre proiecte, despre programe ... programele sunt proiecte iar proiectele sunt programe ... încât bietul om care nu este informat în domeniul managementului proiectelor nu mai înțelege nimic !!!
Un singur lucru reține cetățeanul: că aceste proiecte, programe, cum le-o mai zice, trebuie să aducă bani !!! Bani europeni, bani americani, bani să fie !!! Căci, deh, banul nu are miros !!! Și el, cetățeanul nu trebuie să facă nimic pentru banii ăștia ... că ei trebuie să vină !!!
Iată, că nu este chiar așa ! Pentru a primi acești bani, trebuie să ai o politică clară în domeniul respectiv, apoi să concepi niște programe în care să aplici proiectele care au menirea de a transforma o stare proastă a lucrurilor într-o stare bună !
În sectorul cultural se vorbește din ce în ce mai mult de o dimensiune economică a culturii, adică de faptul că managementul convențional centrat pe activități statornicite în timp trebuie reorientat și transformat într-un management pe proiecte.
Implementarea managementului pe proiecte în organizațiile culturale are menirea de a le determină pe acestea să se comporte responsabil față de rezultatele afacerii lor.
La nivel global, din ce în ce mai puține sunt statele dispuse să finanțeze funcționarea unei instituții culturale în totalitatea ei. Decizia privind nivelul de participare financiară a statului la funcționarea acesteia se ia deja pe baza programelor pe care instituția le depune anual, sau, în unele țări, cum este Olanda, la fiecare patru ani (ceea ce îi permite instituției respective să realizeze și proiecte pe termen mediu și lung).
Dar ... ce sunt proiectele culturale ? Ce sunt programele culturale ? De câte tipuri sunt proiectele culturale instituționale ?


Proiectul cultural este:
• "Un demers unic, inedit și temporar, pus în practică pentru realizarea unui nou obiectiv de dezvoltare."
• "Realizarea unor obiective atent alese."
• "Mod de organizare a activității care utilizează resurse specifice pe o perioadă de timp determinată pentru atingerea unor obiective clar definite."
Programul cultural reunește mai multe proiecte culturale, care se desfășoară pe o perioadă mai lungă de timp și într-un spațiu mai larg, având obiective comune.
Proiectele culturale de bază, simple sunt:
• expoziția (plastică, culturologic-documentară – vezi: http://albastru.free.fr politică, promoțională și de reclamă, de lansare economică);
• concertul;
• spectacolul (dramatic, muzical, de dans);
• difuzarea culturii: expunere, masa rotundă sau conferința în sens restrâns, dezbaterea, serată literară, lansare de carte;
• reprezentația (program-pilot) (festive, educative, concursuri cu public, reprezentații interactive, spectacole distractiv-comerciale – programe-colaj, spectacole distractive adresate unui public restrâns, spectacole de estradă, spectacole și programe de revistă);
• cursurile;
• proiecții de film sau video.
Proiecte culturale complexe: www.mostenirea.ro
• manifestările (festivalurile, turneele și târgurile);
• serbările (organizate cel mai des fie ca manifestări, fie ca spectacole festive);
• acțiunile;
• atelierele;
• formele de reclamă.
Proiectele culturale mass-media:
• emisiunile radio;
• emisiunile TV;
• rubricile și textele din publicații (foto-montaj etc.);
• Internetul;
• Baza de date computerizată;
• Televiziunea prin cablu și satelit.
Din combinația acestor trei mari tipuri de proiecte, simple, complexe și mass-media rezultă uneori proiectele de animație care sunt foarte apreciate în societatea contemporană întrucât antrenează întreaga comunitate în care acestea se implementează, antrenând fiecare membru al comunității !
Așa cum bine știm, animația este o formă necesară de intermediere între oameni și artă, orientată spre tradiționalul non-public, având "calitatea de relaționare", întrucât reprezintă totalitatea măsurilor "prin care se stabilește o relație vie între beneficiari și activitățile culturale" (Michel Simonot).
Așa încât, managerul cultural animator trebuie să folosească în activitatea sa cunoștințe din managementul cultural, managementul proiectului, culturologice, psihologice, dar trebuie să aibă și anumite capacități pedagogice și artistice, și mai ales, sensibilitate cu care să miște, să emoționeze, să trezească potențialul intelectual și emoțional al membrilor unei comunități și să-i îndrepte spre creativitate – în sensul cel mai larg al acestui cuvânt – astfel încât bariera care separă cotidianul nostru de lumea artei, a culturii în general, să dispară.
Temă pentru joi, 10 februarie 2011:
Elaborați proiectul serbării – carnaval: "Amintirile orașului meu" sau "Amintirile comunei mele" sau "Amintirile satului meu ".

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu