Biblioteca prinde viata!

B i b l i o t e c a p r i n d e v i a t a!

miercuri, 22 decembrie 2010

Planul national de advocacy al bibliotecilor publice

PLAN DE ADVOCACY SI RASPUNS LA
CRIZA BUGETARA
Plan elaborat de
Grupul de lucru pentru combaterea efectelor
crizei economice si ANBPR
FACTORI INTERESATI SI ROLURILE
ACESTORA:
 Bibliotecile locale – constientizarea publicului,
advocacy initiat de cetateni
 Biblioteci judetene – constientizarea publicului,
advocacy initiat de cetateni, coordonare si instruire
pentru bibliotecile locale
 ANBPR – crearea si diseminarea ghidurilor pentru
sprijinirea activitatilor la nivel judetean si local;
coordonarea eforturilor de advocacy in timpul
campaniei de advocacy
FACTORI INTERESATI SI ROLURILE
ACESTORA:
 Biblioteca Nationala – parteneriat cu celelalte
grupuri si factori interesati
 IREX - dezvoltarea capacitatii institutionale a
factorilor interesati, sprijin logistic, facilitare,
campania de constientizare a publicului
 Economic Task Force (ETF)
 Cetatenii – realizarea activitatilor de advocacy
 Mass media, alte grupuri interesate (scoli, ONG,
etc.)
SCOPURI:
 Advocacy
 Constientizarea publicului
 Raspuns la criza bugetara
 Instruire pentru advocacy
 Implementare, evaluare si re-ajustare
NIVELURI DE ACTIVITATE:
 Local (L)
 Judetean (J)
 National (N)/ANBPR (A)
 IREX (I)
ADVOCACY
 Scopul nostru este sa cream un angajament la nivel
national pentru sprijinirea si sustenabilitatea
bibliotecilor publice din Romania.
OBIECTIVE PENTRU ADVOCACY
 Crearea unui grup de sprijin (advocacy) la nivel national
format din reprezentanti ai conducerii ANBPR,
personalitati influente la nivel national, reprezentanti ai
bibliotecilor judetene si reprezentanti ai autoritatilor
publice care sa faca advocacy la nivel central (guvern si
parlament). (N=A)
 ANBPR va lucra impreuna cu IREX pentru a crea o serie
de ghiduri si instrumente pentru advocacy la toate
nivelurile (national, judetean, local) (A & I). La aceasta
activitate vor contribui membrii ETF, IREX, LS si
participantii la Scoala de vara pentru tinerii bibliotecari
OBIECTIVE DE ADVOCACY (cont.)
 Bibliotecile judetene vor crea planuri de advocacy
si grupuri de sprijin (Prietenii bibliotecii) si vor
indruma bibliotecile locale in realizarea unor
activitati similare
 Bibliotecile locale vor crea si implementa planuri
de advocacy pentru a sustine cauza bibliotecilor in
fata consiliilor locale, pe baza modelelor create la
nivel judetean. (L)
CONSTIENTIZAREA PUBLICULUI
 Scopul nostru este acela de a face publicul din
Romania si factorii de decizie sa inteleaga
importanta si valoarea bibliotecilor publice din
comunitatile pe care le deservesc acestea.
OBIECTIVE DE CONSTIENTIZARE
 Evaluarea nevoilor de servicii de biblioteca la nivel
judetean si local pentru a creste numarul si a diversifica
tipurile de utilizatori (J & L). (BJ care au experienta vor
transmite modele prin ANBPR)
 Diversificarea serviciilor conform nevoilor de la nivel
judetean si local. (J& L)
 Crearea si masurarea indicatorilor de biblioteca necesari
pentru prezentarea valorii bibliotecilor in fiecare
comunitate. Acesti indicatori vor masura cresterea
numarului de utilizatori si numarul de servicii nou
implementate. (J)
OBIECTIVE DE CONSTIENTIZARE (cont.)
 Crearea si implementarea unei campanii de
constientizare a publicului la nivel national. (N)
 Evaluarea sistematica a satisfactiei utilizatorilor,
constientizarii publicului si impactului, pentru a
stabili daca sunt realizate obiectivele. (N, J& L) Se
folosesc sondaje si evaluari statistice periodice.
RASPUNSUL LA CRIZA BUGETARA
 Scopul nostru este acela de a fi pregatiti si de a
raspunde in situatiile in care se reduc bugetele
bibliotecilor judetene si locale astfel incat
reducerea serviciilor in comunitatile noastre sa fie
minima.
OBIECTIVE PENTRU CRIZA BUGETARA
 Definirea criteriilor de eficienta pentru servicii si a
criteriilor de performanta pentru personal, pentru
a avea/implementa un „plan de avarie”, conform
legislatiei specifice. (J & L).
 Asigurarea transparentei si a unei comunicari
eficiente la toate nivelurile. (J & L) termen
1.01.2011
OBIECTIVE PENTRU CRIZA BUGETARA
(cont.)
 Elaborarea si implementarea de planuri pentru
reducerea costurilor si personalului, externalizarea
serviciilor si furnizarea de servicii prin parteneriat.
(in functie de situatie)
INSTRUIRE ADVOCACY
 Scopul nostru este sa instruim persoane care sa
pledeze activ cauza bibliotecii la nivel judetean si
local, astfel incat sa fie pregatiti si sprijiniti in
desfasurarea activitatilor de advocacy.
OBIECTIVE INSTRUIRE
 Crearea unui grup de persoane specializate in
advocacy care vor sprijini bibliotecarii sa militeze
pentru cauza bibliotecii in fata autoritatilor
(ANBPR)
 IREX va organiza sesiuni de formare pe advocacy (2
grupe a cate 21 de participanti) (cate 5 zile pentru
fiecare grup)
OBIECTIVE INSTRUIRE (cont.)
 Participantii care au fost instruiti in sesiunea de formare
pe advocacy vor pune in practica in comunitatile lor,
campanii de advocacy care vin in intampinarea nevoilor
bibliotecii si vor infinta grupuir de sprijin (Prietenii
Bibliotecii).
 ANBPR va identifica un grup de 5 participanti si
implementatori de campanii de advocacy, pentru a-I
implica in activitati de advocacy la nivel national.
 ANBPR va identifica un grup de 5 participanti si
implementatori de campanii de advocacy, pentru a-I
implica in activitati de advocacy la nivel national.
IMPLEMENTARE SI EVALUARE
 Scopul nostru este acela de a implementa imediat
Planul de Advocacy si Raspuns la Criza Bugetara sis
a continue monitorizarea si evaluarea progresului la
nivel national, judetean si local pentru a ne asigura
ca vom putea indeplini obiectivele propuse
(recomandari ale consultantilor de la Library
Strategies)
OBIECTIVE EVALUARE
 ANBPR va prezenta planul pentru adoptare de catre
Adunarea Generala.
 Conducerea ANBPR va numi grupul ETF sa creeze planul
de implementare pe 6 si, respectiv 12 luni.
 Grupul de lucru pentru criza economica (ETF) va
continua sa acorde sprijin pentru indeplinirea
activitatilor din acest plan colaborand cu consultantii
Library Strategies pentru a crea materiale (“ghiduri pas
cu pas”), diseminand informatii si creand grupuri de
initiativa in bibliotecile lor.
OBIECTIVE EVALUARE (cont.)
 ANBPR va monitoriza pasii facuti pentru implementarea
planului si va cere contributii de la bibliotecile judetene
cu privire la activitatile de la nivel judetean si local
(forum online sau alte mijloace).
 Bibliotecile judetene vor comunica unele cu altele cu
privire la activitatile pe care le realizeaza in judetele lor
si bibliotecile locale. (forum online sau alte mijloace)
 IREX va asigura sprijin pentru implementarea planului
prin facilitarea si oferirea de sprijin logistic dupa caz.
OBIECTIVE EVALUARE (cont.)
 ANBPR va crea o sesiune in cadrul conferintelor,
pentru impartasirea de povesti de success
referitoare la advocacy si raspunsul la criza
economica.
 ANBPR si IREX vor evalua planul la fiecare 6 luni si
vor revizui si adapta planul anual.
ECHIPA
 Acest plan si intregul proces de gandire din spatele lui este meritul
urmatorilor voluntari, membri aiANBPR:
 Corina Ciuraru Ruxandra Nazare
 DragosAdrian Neagu Stefan Plesoianu
 Florica Pop Adriana Gheorghiu
 Delia Pantea Onuc Nemes
 Constantin Mituca
 NicoletaTrasca
 Mihail Grinea
 Monica Avram
 Lacramioara Cocuz
LIBRARY STRATEGIES
 Sue Hall (sue@thefriends.org)
 Peter Pearson (peterp@thefriends.org)
 Toni Garvey (toni.garvey@gmail.com)

marți, 14 decembrie 2010

SERVICII DE BIBLIOTECĂ

Biblioteconomia : o filozofie a pasiunii, a viziunii şi a imaginaţiei.

Biblioteca a aparţinut şi aparţine în continuare comunităţii intrând, de-a lungul timpului, în tradiţia culturală a popoarelor. Drumul cărţii a fost strâns legat de cel al bibliotecii. Sintetizând acest parcurs, bibliologul Dan Simonescu, membru de onoare al Academiei Române, afirma: ”Cartea şi biblioteca sunt două noţiuni în perfectă armonie, care trăiesc bine una lângă alta, ba mai mult se completează în aşa fel, încât una fără alta nu poate vieţui... Cartea este mijlocul necesar de a trăi, o necesitate vitală pentru omul înzestrat cu pasiunea cunoaşterii adevărului şi a noului,pentru acela dotat cu simţul a tot ce este frumos în lume”
Biblioteca este o instituţie cu responsabilitate socială, educativă, informaţională. Activitatea din bibliotecile publice abordează atât dezvoltarea serviciilor tradiţionale pe care biblioteca publică le oferă publicului în mod obişnuit (împrumutul, consultarea de documente), cât şi serviciile noi pe care biblioteca le poate dezvolta o dată cu introducerea noilor tehnologii şi a comunicaţiilor (bazate pe Internet) în activitatea şi operaţiunile ei zilnice, atât pentru bibliotecar cât şi pentru utilizator.
Familiarizarea bibliotecarilor cu potenţialul serviciilor pe care le pot oferi comunităţii din care fac parte şi pe care o deservesc, dar şi oferirea câtorva soluţii pentru modernizarea bibliotecilor publice si, implicit, a serviciilor noi pe care acestea le pot oferi din perspectiva utilizatorului, sunt în beneficiul tuturor. Biblioteca trebuie să-şi adapteze oferta de servicii pentru a veni în întâmpinarea nevoilor cetăţeanului contemporan care este utilizator al serviciilor de bibliotecă sau un potenţial utilizator. Câteva servicii noi pe care bibliotecile publice le pot oferi sunt :
- organizarea cursurilor de instruire pentru utilizatori ;
- organizarea de activităţi pe bază de voluntariat ;
- redactarea şi publicarea site-urilor web ;
- acces la programe de aplicaţie, servicii suport (tipărirea la cerere,
transferul de fişiere digitale pe diferite medii, scanare la cerere,
fotografiere în format digital) ;
- organizarea de activităţi- pentru persoanele cu nevoi speciale ;
- pentru diferite etni ;
- pentru persoanele de vârsta a treia ;

Biblioteca publică nu mai este un loc unde indivizii unei comunităţi vin doar să se documenteze sau să cerceteze; biblioteca publică de azi se doreşte a fi un centru de informare unde individul vine pentru a găsi răspuns rapid la o întrebare care îl preocupă, pentru a primi îndrumare în vederea consultării unor site-uri de pe internet, pentru a împrumuta materiale de informare şi divertisment indiferent de formatul şi suportul pe care acestea se află.

PUTEM REUŞII !

Cuvintele sunt puternice. Să acordăm atenţie modului în care ne referim la persoanele care utilizează biblioteca în prezent şi la cele care nu o fac încă. Vrem ca oricine să se simtă bine venit în bibliotecă.
Serviciile de bibliotecă nu au o reţetă universală. Oamenii folosesc biblioteca din diferite motive. Există mai multe obstacole care îi fac pe oameni să nu utilizeze biblioteca, iar acestea pot fi diferite pentru fiecare audienţă vizată. Nu toate obstacolele pot fi eliminate de către personalul bibliotecii sau prin intermediul resurselor suplimentare, dar continuăm să gândim mereu creativ la ceea ce putem face pentru a reduce sau elimina obstacolele.
Serviciile bibliotecare de succes vizează audienţe specifice. Este important să avem în vedere un grup ţintă când îmbunătăţim un serviciu sau dezvoltăm un serviciu nou.
Identificarea ideilor cu privire la serviciile posibile, sau orice altă temă, este un proces destul de uşor. Alegerea între ideile bune nu este atât de uşoară.Este important să ne bazăm ideile pe criterii ce pot fi explicate. Când ne gândim la servicii posibile, criteriile se vor concentra pe ceea ce este cel mai bun pentru utilizator.
Este foarte important să luăm decizii cu privire la serviciile oferite pe baza altor criterii decât preferinţa personală de a lucra cu un tip de persoană în loc de altul.
Poate că este imposibil să creăm şi să oferim serviciul perfect care să îndeplinească nevoile fiecărei persoane sau chiar grupuri de persoane în comunitate. Dar, este important să utilizăm resursele limitate pentru a oferi cele mai eficiente servicii pentru satul, comuna sau oraşul nostru.
Există patru tipuri de resurse ale bibliotecii: personalul, colecţiile, tehnologia şi dotările.
Banii NU reprezintă o resursă. Banii sunt utili doar când sunt folosiţi pentru a obţine o resursă. Banii sunt utilizaţi de fapt pentru resurse. Bani sunt utili pentru o bibliotecă doar atunci când sunt utilizaţi pentru a îmbunătăţii ceva ori pentru a crea ceva nou..
Bibliotecarii se pot baza pe mai mult decât una sau două surse pentru resursele necesare. Multe personae sau organizaţii ar dori să ajute. Ceea ce trebuie să facem este să IDENTIFICĂM aceste surse şi să le SOLICITĂM participarea în eforturile de a servi comunitatea.
Când se planifică un serviciu de îmbunătăţit sau unul nou, este esenţial să se cunoască resursele de care va fi nevoie. Este important să avem în vedere utilizatorul atunci când creăm orice serviciu. Nu este de ajuns doar să fie un serviciu de interes pentru acesta. Trebuie să fie oferit într-un moment şi un loc unde utilizatorul chiar poate să utilizeze serviciul.
Dacă dorim să cerem resurse suplimentare sau să promovăm serviciile bibliotecii, trebuie să avem un mesaj convingător. Mesajul trebuie să fie interesant pentru ascultător şi să ofere suficiente informaţii pentru a ne expune punctul de vedere. Concepem un mesaj destul de lung încât să-şi atingă scopul, dar destul de scurt încât să nu plictisească ascultătorul. Ţinem cont că, foarte puţini oameni, dacă există cineva, sunt la fel de interesaţi de bibliotecă precum noi bibliotecarii.
E puţin probabil să avem succes de fiecare dată când cerem ceva. Dar, este sigur că trebuie să cerem pentru a avea succes.
Pentru majoritatea dintre noi, este întodeauna mai uşor să îi vorbim cuiva despre bibliotecă sau resursele de care avem nevoie dacă am avut o şansă să ne pregătim. Însă, chiar dacă am pregătit şi exersat mesajul, este important să pară spontan. Dorim ca ascultătorul să creadă că vorbim”din inimă” şi nu că livrăm un discurs memorat.
Promovarea unui program sau serviciu în cadrul bibliotecii trebuie să fie personalizat pentru persoanele la care dorim să ajungem. Trebuie să promovăm serviciul în locuri în care este posibil să meargă audienţa ţintă şi să utilizăm metode adecvate pentru acea locaţie şi pentru acea audienţă.
Este inutil să promovăm programe în bibliotecă dacă încercăm să ajungem la o audienţă care nu frecventează biblioteca. Este necesar să promovăm serviciile în locuri unde personajele merg frecvent şi de bunăvoie.
Să utilizăm feedbackul primit de la membrii comunităţii pentru a îmbunătăţi serviciile pe care le oferă biblioteca şi pentu a obţine resursele suplimentare în vederea îmbunătăţirii acestora. Singurul mod de a şti ce părere au membrii comunităţii cu privire la bibliotecă este de a-i întreba.
Ne cunoaştem comunitatea şi ne-am asumat angajamentul de a oferi cel mai bun serviciu posibil în cadrul bibliotecii. Nu suntem singuri- putem colabora cu colegii, putem cere sfatul şi ajutorul colegilor.


PUTEM REUŞI !
Bibliotecari: GETA ŢEPELUŞ
DOINA ŢIFREA
AURORA PAŞCAN
AURICA-MARIA UJICĂ

Bibliografie:
Biblioteca- informare, comunicare, cunoaştere- 2008
Garcia, J.,Zănescu, M., Crişan,C., Grigore,B.,Aghiniţei,C.–Bazele
serviciilor noi de bibliotecă(Caiet de exerciţii)- 2010
Revista Biblioteca -2010