Biblioteca prinde viata!

B i b l i o t e c a p r i n d e v i a t a!

marți, 14 decembrie 2010

SERVICII DE BIBLIOTECĂ

Biblioteconomia : o filozofie a pasiunii, a viziunii şi a imaginaţiei.

Biblioteca a aparţinut şi aparţine în continuare comunităţii intrând, de-a lungul timpului, în tradiţia culturală a popoarelor. Drumul cărţii a fost strâns legat de cel al bibliotecii. Sintetizând acest parcurs, bibliologul Dan Simonescu, membru de onoare al Academiei Române, afirma: ”Cartea şi biblioteca sunt două noţiuni în perfectă armonie, care trăiesc bine una lângă alta, ba mai mult se completează în aşa fel, încât una fără alta nu poate vieţui... Cartea este mijlocul necesar de a trăi, o necesitate vitală pentru omul înzestrat cu pasiunea cunoaşterii adevărului şi a noului,pentru acela dotat cu simţul a tot ce este frumos în lume”
Biblioteca este o instituţie cu responsabilitate socială, educativă, informaţională. Activitatea din bibliotecile publice abordează atât dezvoltarea serviciilor tradiţionale pe care biblioteca publică le oferă publicului în mod obişnuit (împrumutul, consultarea de documente), cât şi serviciile noi pe care biblioteca le poate dezvolta o dată cu introducerea noilor tehnologii şi a comunicaţiilor (bazate pe Internet) în activitatea şi operaţiunile ei zilnice, atât pentru bibliotecar cât şi pentru utilizator.
Familiarizarea bibliotecarilor cu potenţialul serviciilor pe care le pot oferi comunităţii din care fac parte şi pe care o deservesc, dar şi oferirea câtorva soluţii pentru modernizarea bibliotecilor publice si, implicit, a serviciilor noi pe care acestea le pot oferi din perspectiva utilizatorului, sunt în beneficiul tuturor. Biblioteca trebuie să-şi adapteze oferta de servicii pentru a veni în întâmpinarea nevoilor cetăţeanului contemporan care este utilizator al serviciilor de bibliotecă sau un potenţial utilizator. Câteva servicii noi pe care bibliotecile publice le pot oferi sunt :
- organizarea cursurilor de instruire pentru utilizatori ;
- organizarea de activităţi pe bază de voluntariat ;
- redactarea şi publicarea site-urilor web ;
- acces la programe de aplicaţie, servicii suport (tipărirea la cerere,
transferul de fişiere digitale pe diferite medii, scanare la cerere,
fotografiere în format digital) ;
- organizarea de activităţi- pentru persoanele cu nevoi speciale ;
- pentru diferite etni ;
- pentru persoanele de vârsta a treia ;

Biblioteca publică nu mai este un loc unde indivizii unei comunităţi vin doar să se documenteze sau să cerceteze; biblioteca publică de azi se doreşte a fi un centru de informare unde individul vine pentru a găsi răspuns rapid la o întrebare care îl preocupă, pentru a primi îndrumare în vederea consultării unor site-uri de pe internet, pentru a împrumuta materiale de informare şi divertisment indiferent de formatul şi suportul pe care acestea se află.

PUTEM REUŞII !

Cuvintele sunt puternice. Să acordăm atenţie modului în care ne referim la persoanele care utilizează biblioteca în prezent şi la cele care nu o fac încă. Vrem ca oricine să se simtă bine venit în bibliotecă.
Serviciile de bibliotecă nu au o reţetă universală. Oamenii folosesc biblioteca din diferite motive. Există mai multe obstacole care îi fac pe oameni să nu utilizeze biblioteca, iar acestea pot fi diferite pentru fiecare audienţă vizată. Nu toate obstacolele pot fi eliminate de către personalul bibliotecii sau prin intermediul resurselor suplimentare, dar continuăm să gândim mereu creativ la ceea ce putem face pentru a reduce sau elimina obstacolele.
Serviciile bibliotecare de succes vizează audienţe specifice. Este important să avem în vedere un grup ţintă când îmbunătăţim un serviciu sau dezvoltăm un serviciu nou.
Identificarea ideilor cu privire la serviciile posibile, sau orice altă temă, este un proces destul de uşor. Alegerea între ideile bune nu este atât de uşoară.Este important să ne bazăm ideile pe criterii ce pot fi explicate. Când ne gândim la servicii posibile, criteriile se vor concentra pe ceea ce este cel mai bun pentru utilizator.
Este foarte important să luăm decizii cu privire la serviciile oferite pe baza altor criterii decât preferinţa personală de a lucra cu un tip de persoană în loc de altul.
Poate că este imposibil să creăm şi să oferim serviciul perfect care să îndeplinească nevoile fiecărei persoane sau chiar grupuri de persoane în comunitate. Dar, este important să utilizăm resursele limitate pentru a oferi cele mai eficiente servicii pentru satul, comuna sau oraşul nostru.
Există patru tipuri de resurse ale bibliotecii: personalul, colecţiile, tehnologia şi dotările.
Banii NU reprezintă o resursă. Banii sunt utili doar când sunt folosiţi pentru a obţine o resursă. Banii sunt utilizaţi de fapt pentru resurse. Bani sunt utili pentru o bibliotecă doar atunci când sunt utilizaţi pentru a îmbunătăţii ceva ori pentru a crea ceva nou..
Bibliotecarii se pot baza pe mai mult decât una sau două surse pentru resursele necesare. Multe personae sau organizaţii ar dori să ajute. Ceea ce trebuie să facem este să IDENTIFICĂM aceste surse şi să le SOLICITĂM participarea în eforturile de a servi comunitatea.
Când se planifică un serviciu de îmbunătăţit sau unul nou, este esenţial să se cunoască resursele de care va fi nevoie. Este important să avem în vedere utilizatorul atunci când creăm orice serviciu. Nu este de ajuns doar să fie un serviciu de interes pentru acesta. Trebuie să fie oferit într-un moment şi un loc unde utilizatorul chiar poate să utilizeze serviciul.
Dacă dorim să cerem resurse suplimentare sau să promovăm serviciile bibliotecii, trebuie să avem un mesaj convingător. Mesajul trebuie să fie interesant pentru ascultător şi să ofere suficiente informaţii pentru a ne expune punctul de vedere. Concepem un mesaj destul de lung încât să-şi atingă scopul, dar destul de scurt încât să nu plictisească ascultătorul. Ţinem cont că, foarte puţini oameni, dacă există cineva, sunt la fel de interesaţi de bibliotecă precum noi bibliotecarii.
E puţin probabil să avem succes de fiecare dată când cerem ceva. Dar, este sigur că trebuie să cerem pentru a avea succes.
Pentru majoritatea dintre noi, este întodeauna mai uşor să îi vorbim cuiva despre bibliotecă sau resursele de care avem nevoie dacă am avut o şansă să ne pregătim. Însă, chiar dacă am pregătit şi exersat mesajul, este important să pară spontan. Dorim ca ascultătorul să creadă că vorbim”din inimă” şi nu că livrăm un discurs memorat.
Promovarea unui program sau serviciu în cadrul bibliotecii trebuie să fie personalizat pentru persoanele la care dorim să ajungem. Trebuie să promovăm serviciul în locuri în care este posibil să meargă audienţa ţintă şi să utilizăm metode adecvate pentru acea locaţie şi pentru acea audienţă.
Este inutil să promovăm programe în bibliotecă dacă încercăm să ajungem la o audienţă care nu frecventează biblioteca. Este necesar să promovăm serviciile în locuri unde personajele merg frecvent şi de bunăvoie.
Să utilizăm feedbackul primit de la membrii comunităţii pentru a îmbunătăţi serviciile pe care le oferă biblioteca şi pentu a obţine resursele suplimentare în vederea îmbunătăţirii acestora. Singurul mod de a şti ce părere au membrii comunităţii cu privire la bibliotecă este de a-i întreba.
Ne cunoaştem comunitatea şi ne-am asumat angajamentul de a oferi cel mai bun serviciu posibil în cadrul bibliotecii. Nu suntem singuri- putem colabora cu colegii, putem cere sfatul şi ajutorul colegilor.


PUTEM REUŞI !
Bibliotecari: GETA ŢEPELUŞ
DOINA ŢIFREA
AURORA PAŞCAN
AURICA-MARIA UJICĂ

Bibliografie:
Biblioteca- informare, comunicare, cunoaştere- 2008
Garcia, J.,Zănescu, M., Crişan,C., Grigore,B.,Aghiniţei,C.–Bazele
serviciilor noi de bibliotecă(Caiet de exerciţii)- 2010
Revista Biblioteca -2010

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu